Joutsen förädlar kvalitet av dun

Företagets ansvarsfulla verksamhet är en del av Joutsen-varumärket. Vi vill tillverka bra produkter som vi är stolta över i ett företag som har en bra anda. Vår produktionsprocess och våra tillvägagångssätt har anpassats för tillverkning av högklassiga produkter.

Kvalitet består av många delar: den påverkas av bra råvaror, personalens höga yrkeskunskap, modern och effektiv teknologi samt företagets etik. Hos Joutsen är grunden för allt arbete ärlighet och inställningen att man tar hand om varandra. Ansvarsfullheten i anskaffningen av råvaror säkerställer förverkligandet av kvalitetslöftet på produktnivån. Hos Joutsen är det avgörande hur företaget beaktar djurens rättigheter och deras förverkligande i sin produktionskedja.

Dunet som används i Joutsen-produkterna är en biprodukt från köttindustrin; i företaget används inte fjädrar och dun från levande fåglar. Dunen skaffas direkt från främst spanska och franska köttförädlare, som i sin tur köper fåglarna på nära håll från sina partnergårdar. Vi köper inte av någon som vi inte känner. Vi besöker personligen de köttförädlare som vi handlar med. Vi har också besökt farmerna där fåglarna växer.

Fjädrarna köps på basis av prov. Vi ser genast på fjädern, hur fågeln har matats och hur den har mått. Det högklassiga dun som vi använder fås bara av välskötta fåglar. De köpta fjädrarnas ursprung kan spåras på basis av partinumret.

Även om fjädrarna kommer till Joutsen förtvättade, tvättas de på fabriken ännu en gång. Denna hantering i två skeden gör processen en tredjedel dyrare än hos konkurrenterna, men säkerställer också dunens renhet. Som ett bevis på detta har Joutsen som den enda inom branschen rätten att använda Allergimärket som beviljas av Allergi- och Astmaförbundet.

De tyger som används i Joutsens dunjackor och -täcken skaffas från välkända tillverkare som specialiserat sig på hög kvalitet. Vid behov lägger företaget ut en del av sömnadsarbetet, men i huvudsak tillverkar man produkterna själv i Joutsens fabriker i Finland och Estland. Alla fabriker som utför underleveranser av sömnadsarbete undersöks personligt på platsen bl.a. för arbetsförhållandenas del innan arbetet beställs. Produkterna har tillverkats för att hålla länge och vid behov tar vi hand om dem ännu efter köpet. Oberoende av produktens ålder lagar och tvättar vi alla Joutsen-produkter mot en liten ersättning.

Andelen pälskantade jackor i sortimentet är liten och de pälsdekorationer som används skaffas alla från Finland. I framtiden strävar vi efter att ersätta äkta pälsar med alternativa material/lösningar.

Ansvarsfullhet och etiska värden har en växande betydelse för Joutsens kunder. Vi strävar efter att utveckla vår verksamhet ansvarsfullt också i fortsättningen.