Förr och nu

Joutsen Finland Oy grundades i Helsingfors år 1936 under namnet Oy Suomen Höyhen Ab. Den danskfödde grundaren Marius Pedersen fick affärsidén när såg sin finska hustru, Saima, tvätta fjädrar i bastun. Han grundade företaget som en hobby, men egentligen arbetade han då som direktör för Statens Margarinfabrik. Han visste redan då att kunnande, kvalitet och en utmärkt kundservice skulle bli företagets bärande principer. Svanen, symbolen för renhet, valdes redan från början som varumärke för dunprodukterna för att beskriva deras enastående renhet. Företaget sysselsatte Marius’ familj som i sin tur lämnade företaget och dess traditioner till kommande generationer att värna om. Joutsen Finland Oy är ett genuint släktbolag där familjens medlemmar har varit starkt med från generation till generation.

I dag är Joutsen Finland Oy ett dynamiskt familjeföretag vars värden har blivit oförändrade i årtionden. Företagets målsättning är att tillverka världens bästa dunprodukter. Fördelarna för världens nordligaste tillverkare av dunprodukter är kännedomen om kalla förhållanden och närheten till de bästa råvarukällorna. Finlands natur erbjuder ett enastående rent och mjukt vatten som är av största vikt för tillverkningen av rena dunprodukter. Joutsen Finland Oy:s fabrik ligger i Riihimäki och Joutsen OÜ:s i Märjamaa, i Estland. OOO Joutsen verkar som marknadsföringsbolag i St Petersburg, i Ryssland. Joutsen Finland Oy är också aktivt inom branschens internationella organisationer.