Erkänsla för renhet

Joutsen Finland Oy har som första tillverkare av duntäcken och -kuddar fått rätten att använda Allergimärket år 2005. Den av Allergi- och Astmaförbundet beviljade symbolen är ett bevis på produktens renhet och lämplighet för allergiker. Allergi- och Astmaförbundet har undersökt Joutsen-dunprodukterna och konstaterat följande:

”Produkternas fyllning är en undersökt, renad, icke-sensibiliserande dun/fjäderfyllning med andningsförmåga. Produkterna innehåller inte formaldehyd. Dunen och fjädrarna sensibiliserar inte, och de när inte dammkvalster.”

Kvalitetskontrollen sker i Joutsen Finlands egen fjäderförädlingsanläggning. Tack vare den enastående Joutsen Down System-förädlingsprocessen blir produkten helt ren och allergifri. Från råvaran avlägsnas allt damm, mjäll, fett samt animaliska proteiner, som allmänt kan orsaka allergi. Ytterligare information www.allergia.fi/pa-svenska/