En gåva från den nordliga naturen

Joutsen Finland Oy är ett resultat av generationers yrkeskunskap och passion för kvalitet. Vi är världens nordligaste tillverkare av dunprodukter och stolta över det som naturen har lärt oss.

Vi har våra rötter djupt i livet. Vi sätter värde på den nordliga livsstilen. Liksom naturen ger vi inte avkall på vår kompetens och våra värden.

Familjeföretagets saga började redan 1936, när Marius Pedersen fick affärsidén när han såg sin hustru Saima tvätta fjädrar i bastun. Verksamheten som började som en hobby växte till ett företag och sysselsatte snabbt hela familjen. Marius visste redan då att kunnande, kvalitet och en utmärkt kundservice skulle bli företagets bärande principer.

Idag fortsätter familjeföretagets saga, berättad av lyckliga användare av Joutsen®-produkter.